Đạo diễn Nguyễn Quý Khang: Người đa năng trong làng giải trí