Tại sao khán giả không cho Phương Mỹ Chi, Xuân Mai được lớn?