Thế sự qua con mắt nhà báo Hồ Quang Lợi

Cuốn sách "Thế sự và mắt nhìn" tập hợp những bài chính luận và bài trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí của cây viết chính luận sắc sảo.

Văn sĩ nhớ nhà thơ Thu Bồn

Làng văn tề tựu, cùng chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm về Thu Bồn trong buổi ra mắt sách "Tuyển thơ Thu Bồn".