Văn sĩ nhớ nhà thơ Thu Bồn

Làng văn tề tựu, cùng chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm về Thu Bồn trong buổi ra mắt sách "Tuyển thơ Thu Bồn".