Báo giá đăng tin

Sandien24h.vn Bảng báo giá nội dung Quảng Cáo

 

 

Ghi chú

- Thời gian áp dụng từ 2017

- Báo giá trên được hiển thị 12 giờ tại vị trí cam kết

- Thanh toán 100% trước khi đăng tin

- BBT được quyền edit nội dung cho phù hợp

- Bài viết PR không được quá 1200 chữ

- Tất cả vị trí Banner: 2,000,000 VNĐ/ tháng - Banner kèm link dẫn về web khác + thêm 1,000,000 VNĐ/ tháng 

Vị trí hiển thị

Thông tin khác liên hệ: 0898 161 223

Thông tin quảng cáo