Từ 1/7, áp quy định mức giá mới với sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa mới, thực hiện từ ngày 1/7 tới.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung về học phí, giá sách giáo khoa năm học mới 2024 - 2025.

Với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, Bộ GD&ĐT thông tin, Luật Giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024) quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá và Bộ GD&ĐT định giá tối đa. Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ 1/7.

Từ nay đến thời điểm trước 1/7, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện theo Luật Giá 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

“Đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, sở ban ngành liên quan tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch”, Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Từ 1/7 sẽ áp quy định mức giá mới với sách giáo khoa. (Ảnh minh họa)

Từ 1/7 sẽ áp quy định mức giá mới với sách giáo khoa. (Ảnh minh họa)

Với học phí, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, các trường đại học thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định tại Nghị định số 97 của Chính phủ.

Mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục được thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí theo đúng quy định. Trong đó quy định, từ năm học 2024 - 2025 trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí (được hưởng từ ngày 1/9).

Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Trong đó, Bộ nhấn mạnh sẽ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục với người đứng đầu đơn vị, "tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học".

Các địa phương cần thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính quy định đã ban hành.

https://baomoi.com/tu-1-7-ap-quy-dinh-muc-gia-moi-voi-sach-giao-khoa-c49126468.epi

sách giáo khoa